Nieuwe meerjarencultuurvisie Roermond

Cultuurbeleid bijeenkomsten

Nieuwe meerjarencultuurvisie Roermond

In 2021 heeft gemeente Roermond samen met het brede culturele veld gewerkt aan de contouren van de nieuwe cultuurvisie, Cultuur werkplaats Roermond, Roermond werkt aan Cultuur. Een cultuurvisie die de komende jaren richting geeft aan de ontwikkeling van cultuur in en vanuit Roermond.  

Om deze visie verder aan te scherpen aan de actualiteiten organiseren we wederom een aantal bijeenkomsten. De eerste grotere bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 6 april. Nu volgen er, mede op vraag van het culturele veld verschillende extra bijeenkomsten. 

Urban en new culture bijeenkomst

3 juni 2022

Graag gaan we wederom in gesprek met alle cultuurmakers en urban makers in Roermond als ook met iedereen die verbonden is aan nieuwe culture initiatieven. We bespreken wat er nodig is om urban en nieuwe vormen van cultuur een sterkere plek te geven in het culturele veld.

Bijeenkomst 3 juni
Datum en tijd: vrijdag 3 juni van 17.30-21.00 uur
Locatie: The Movement op de Slachthuisstraat 111 in Roermond

Doelgroep:
Cultuurmakers, urban makers, cultuur coördinatoren uit het onderwijs, jongerenwerk, culturele organisaties die zich bezig houden met urban en of nieuwe culturele initiatieven en coaches van de Maakplaats.

Praktische informatie en aanmelden: Meld u aan via cultuur@roermond.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname als ook de concept meerjaren cultuurvisie “Roermond werkt aan Cultuur. Aanmelden graag voor 1 juni 17.00 uur. 

Brede bijeenkomsten culturele veld

20 en/of 22 juni 2022

We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan op basis van de nieuwe concept meerjaren cultuurvisie. Er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de insteek van het concept meerjaren cultuurbeleid. 

Bijeenkomst 20 juni 2022
Datum en tijd: maandag 20 juni van 18.30-20.00 uur
Locatie: Wings Agora Oranjelaan 300 in Roermond. 

Doelgroep: amateurkunst verenigingen (muziek, zang, beeldend, dans, toneel, schutterijen enzovoort), kunstdocenten, cultuur coördinatoren uit het onderwijs, jongerenwerk, culturele organisaties en cultuurmakers, urban makers.                    

Bijeenkomst 22 juni
Datum en tijd: woensdag 22 juni van 10.00-11.30 uur
Locatie: The Movement op de Slachthuisstraat 111 in Roermond

Doelgroep: amateurkunst verenigingen (muziek, zang, beeldend, dans, toneel, schutterijen enzovoort), kunstdocenten, cultuur coördinatoren uit het onderwijs, jongerenwerk, culturele organisaties en cultuurmakers, urban makers.                 

Aanmelden

Voorbereiding: lezen van de concept meerjaren cultuurvisie “Roermond werkt aan Cultuur”.                     

Meld u aan via cultuur@roermond.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname als ook de concept meerjaren cultuurvisie “Roermond werkt aan Cultuur . Aanmelden graag voor 17 juni 17.00 uur. 

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief