Nieuwe meerjarencultuurvisie Roermond

Cultuurbeleid gemeente Roermond

Nieuwe meerjarencultuurvisie Roermond

Zowel in 2021 als in 2022 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met onder andere het culturele veld, onderwijs, welzijn, partners in de wijk, het bedrijfsleven, We Are Roermond, ondernemers en ook met culturele instellingen en makers buiten Roermond. Naast verschillende gesprekken vond er ook in 2021 een online en interactieve talkshow plaats.

Daarnaast hebben we in 2022 wijkgesprekken georganiseerd met o.a. jongeren en de verschillende organisaties in de wijk zoals Wel.Kom. En is er volop afstemming geweest in 2022 met de verschillende amateurkunst verenigingen. Natuurlijk spraken we ook het Platform Cultuur Roermond en de werkgroepen Cultuur tot in de Wijk en Urban Sports and culture. Ook zijn twee enquêtes uitgezet waaronder specifiek een enquête onder middelbare scholieren en er vonden vier bijeenkomsten plaats met alle stakeholders in 2022.

Tot slot vond ambtelijk overleg plaats met aanpalende beleidsvelden intern, met de Cultuurregio Noord-Limburg en de provincie Limburg. Vervolgens hebben alle aanwezigen bij de gesprekken de concept visie ontvangen per mail en hierop kunnen reageren. We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij cultuur en erfgoed in Roermond.

Tot 1 september was er reactie mogelijk, nu ligt de visie binnenkort voor in de commissie en Raad. Nadat de cultuurvisie is vastgesteld gaan we weer in gesprek met alle partners. We leggen helder uit wat de veranderingen zijn die we samen, dus nadrukkelijk met het culturele veld samen, gaan vormgeven de komende tijd.   

Binnenkort kunt u op deze pagina het gehele cultuurbeleid terugvinden. 

Quotes

"Deel je ideeën, ga in gesprek met partners en met de fondsen." 

José Verhaegh

"Het belangrijkste voor ons is dat het theater de ontmoetingsplek blijft voor alle inwoners uit Roermond en de regio."

Rob Polman

“Cultuur in Roermond mist nog een identiteit. Dit nieuwe cultuurbeleid kan echt een verschil maken en iets in beweging zetten. Ik zou willen dat in Roermond meer de focus wordt gelegd op het zichtbaar maken van verhalen. Geen grote namen zomaar naar de stad halen, maar echt lokaal talent aanboren.”

Mayke Roels

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief