ECI Cultuur Fabriek

De ECI Cultuurfabriek is een multidisciplinair kunsthuis waar je theater, expo, film, pop, dance en educatie samen kunt beleven en waar je deel kunt nemen aan diverse cursussen. 

Daarnaast is de ECI de plek in Roermond waar cultuureducatie, talentontwikkeling, podium en professional samen komen. Naast alle activiteiten huisvest de ECI ook een van de combinatiefunctionarissen cultuur van de Gemeente Roermond, welke als taak heeft onderwijs, wijk en cultuur met elkaar te verbinden. Ook is ECI de penvoerder (samen met RICK Weert) voor het programma DOEN! dat cultuureducatie in het basisonderwijs in de regio Midden-Limburg faciliteert en voor het project Nooit te oud?! dat cultuurparticipatie onder ouderen stimuleert en mogelijk maakt. 

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required