Een stevige culturele infrastructuur met vernieuwend cultuuraanbod

Culturele infrastructuur

De culturele basisinfrastructuur van Roermond bestaat instellingen die jaarlijks een budgetsubsidie van de gemeente ontvangen of onderdeel van de gemeente zijn. Samen vormen deze instellingen het Platform Cultuur Roermond (PCR). Het PCR legt verbindingen met, bevordert samenwerking en deelt informatie tussen diverse partijen binnen de culturele sector en tussen de verschillende sectoren zoals cultuur, onderwijs, welzijn en (vrijetijds)economie. Ook zet het PCR in op het zoeken naar en stimuleren van vernieuwing in en verbreding van het culturele aanbod en de culturele sector. 

Het PCR wordt gevormd door ECI Cultuurfabriek, het Cuypershuis, het Gemeentearchief, Bibliotheek Bibliorura, het Historiehuis, Theater de Oranjerie, het Limburg Festival en Nieuwe Helden Next Level, Wel.kom, een vertegenwoordiging van de amateurverenigingen, de bovenschoolse cultuurcoördinatoren, We Are Roermond en Limburg Marketing. 

Aanbieders

De Maakplaats →

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required