Inspireren met cultuur in de klas 

Cultuur op school

Kinderen en jongeren die met cultuur in aanraking komen zijn aantoonbaar creatiever, meer bevlogen en hebben meer zelfvertrouwen. Door middel van cultuuronderwijs ontdekken kinderen en jongeren hun talenten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, literatuur of kunst. Ze leren zich beter te verplaatsen in iemand anders en zijn makkelijker in staat out of the box te denken in het oplossen van problemen. Cultuuronderwijs draagt bij een bruisende samenleving waarin wederzijds begrip wordt gestimuleerd en waar inwoners met verschillende achtergronden door elkaar wonen, werken, leren en leven. 

In Roermond is de ECI Cultuurfabriek penvoerder van het programma DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Limburg, samen met kunst- en cultuurpartner Rick uit Weert. In zowel het primair als voortgezet onderwijs zijn bovenschoolse cultuurcoördinators aangesteld die zorg dragen voor cultuuronderwijs. 

De combinatiefunctionaris cultuur legt verbindingen tussen wijk, onderwijs, verenigingen en welzijn. Culturele instellingen en cultuurmakers brengen via deze cultuurcoördinators en combinatiefunctionaris hun aanbod onder de aandacht van scholen. Zo is cultuuraanbod mogelijk in de klas, maar ook buitenschools in de vorm van workshops of activiteiten. 

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required