Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ 2023-2026

Roermond werkt aan Cultuur

Een cultuurstad in de groei! Net als Roermond zelf zijn kunst, cultuur en erfgoed in onze wijken en kernen ‘in de groei’. Meedoen aan cultuur is een belangrijke kernwaarde en we willen dit dan ook voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. Cultuur raakt, ontroert en is bovendien belangrijk voor de positieve gezondheid van iedereen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Essentiële elementen om in een gemeente als Roermond prettig te kunnen samenleven, ontspannen en verblijven. Cultuur is een van de primaire levensbehoeftes, net als bijvoorbeeld goede zorg, onderwijs, werkgelegenheid, acceptatie, respect, kansengelijkheid en onderdak. Een stevige fundering voor cultuur zorgt ook voor meer werkgelegenheid en economische vooruitgang in een gemeente: niet alleen bij onze theaters, het kunstencentrum, verenigingen en erfgoedinstellingen worden banen geschept, ook lokale kunstenaars, ondernemers, horeca en de toerismesector halen inkomsten uit cultuur. Roermond vormt een centrumgemeente waar zo’n 175.000 mensen naar school gaan, werken en bij de vele evenementen en culturele activiteiten nieuwe vriendschappen sluiten.

Door de inzet van de afgelopen jaren kunnen we stappen zetten vanuit een goede humuslaag. Echter, we zien dat nog lang niet iedere inwoner in dezelfde mate toegang heeft tot cultuur. Ook willen we de groei van kunst, cultuur en erfgoed in verbinding met andere domeinen mogelijk maken. Veel nieuwe makers in de culturele sector kloppen op de deur om met hun ideeën impact te creëren in een wijk of kern van Roermond. Verenigingen die er alles aan doen om alle leden in de wijken weer samen te laten musiceren of toneel te spelen. Roermond kent een lange traditie van verenigingen en amateurkunsten, ook wel het cement van de lokale samenleving genoemd. We zien dat dit ‘cement’ steeds meer kleuren en texturen krijgt. Ook urban en nieuwe vormen van cultuur horen hierbij. Samenwerkingen tussen meer traditionele verenigingen en nieuwe culturele initiatieven zijn daarom van groot belang, evenals het open staan naar elkaar.

Lees verder over Roermond werkt aan Cultuur

 De 4 domeinen van de cultuurvisie

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required