Erfgoedvisie Roermond 2024-2030

ERFGOEDVISIE EN AMBITIES
RICHTING 2030

Ons cultureel erfgoed staat midden in de samenleving. De gemeente Roermond wil de maatschappelijke en verbindende waarden van haar cultureel erfgoed optimaal benutten. Haar doel is zichtbaarheid, toegankelijkheid, beleefbaarheid van erfgoed en erfgoededucatie. Dit willen we samen met erfgoedgemeenschappen realiseren; het erfgoed is tenslotte van ons allemaal. De gemeente Roermond kiest ervoor om richting 2030 aan de hand van onderstaande drie rode draden te werken. Deze rode draden zijn afgeleid uit de analyse van visie- en beleidsdocumenten en de opbrengsten van het participatietraject van deze erfgoedvisie.

  • Behoud en versterken van erfgoed
  • Zichtbaarheid, toegankelijkheid, beleefbaarheid van erfgoed
    en erfgoededucatie
  • Erfgoed is van ons allemaal

De Gemeente Roermond heeft een rijkdom aan erfgoed. Als tweede monumentengemeente van Limburg draagt Roermond zijn geschiedenis trots met zich mee. 

Gevormd door haar ligging aan de kronkelende Maas, Swalm en Roer, is de gemeente op te delen in drie delen. Aan de westzijde strekken zich de Maas en de Maasplassen uit, in het midden slingert de bebouwing als een lint langs de Maas. Aan de oostzijde ontvouwt zich het uitgestrekte buitengebied, met glooiende akkerlanden, een omvangrijk industrieterrein en Nationaal Park de Meinweg. Ondanks het bescheiden grondoppervlak van Roermond, biedt de gemeente een enorme diversiteit aan (stedelijke) landschappen. In de afgelopen decennia heeft de gemeente zich ingespannen om haar erfgoed te behouden – en met succes. De monumenten verkeren over het algemeen in goede staat van onderhoud. De archeologie is
planologisch beschermd en er zijn richtlijnen voor de beoordeling van ruimtelijke plannen binnen het beschermde stadsgezicht. Om de beleving te versterken, zijn de Archeoroute en de Cuypersroute geïntroduceerd. Ook is er aanstraalverlichting voor monumenten, zijn er infopanelen geïnstalleerd en er zijn publicaties uitgegeven. Het Gemeentearchief, Cuypershuis en Historiehuis organiseren boeiende rondleidingen en tentoonstellingen. 

Daarnaast heeft er grondig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden in verband met bouwprojecten in en rondom de binnenstad. Daarnaast dragen talloze vrijwilligers actief bij aan het behouden, toegankelijk maken en beleven van het erfgoed. Nu breekt een nieuwe fase in de erfgoedzorg aan. Deze bestaat enerzijds uit het behouden van de goede staat van onderhoud van de monumenten en anderzijds uit nieuwe onderwerpen zoals beleidsontwikkeling op o.a. cultuurlandschappen.

De liefde en betrokkenheid die monumenteigenaren hebben voor de stad en hun eigendom vormt daarvoor een goed vertrekpunt. Ons erfgoed vormt de nalatenschap van onze voorgangers, en wij geven het graag weer door aan de volgende generaties. Naast het reeds bestaande erfgoed ontstaat doorlopend nieuw erfgoed. De jonge bouwkunst uit de periode van de Koude Oorlog en de periode tussen 1965 en 1990 verdient onze aandacht.

Daarnaast moeten we zeker trots zijn op ons immateriële erfgoed en de herinneringen daaraan levendig houden. Wie neemt bijvoorbeeld de handschoen op om de rijke geschiedenis van bedevaarten bij de Kapel in het Zand tastbaar te maken? Wat is het toekomstperspectief van onze monumentale kerken? Van groot belang is het behoud van de ruimtelijke kwaliteit die Roermond zo aantrekkelijk maakt.

Erfgoed speelt een grote rol in hedendaagse uitdagingen, zoals de overgang naar duurzame energie, het leefbaarder maken van wijken en het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Het is van belang dat het erfgoed daarbij niet wordt verwaarloosd, maar juist als uitgangspunt, voorbeeld of bron van inspiratie wordt gezien. Op die manier kunnen mensen ook in de (nabije) toekomst blijven genieten, zich verwonderen en leren over al het moois dat de gemeente te bieden heeft.

Laten we er samen de schouders onder zetten – het erfgoed is van ons allemaal! De gemeente heeft grootse plannen, maar ze kan het niet alleen: je bent van harte uitgenodigd om je steentje bij te dragen.

Bekijk hieronder de erfgoedvisie Roermond

Cultureel Erfgoed binnenstad Roermond najaar 2023 42
Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required

Een content heading

Een content subheading