Zoek je ondersteuning en/of (extra) financiering voor je idee, project of vereniging?

Maak het mogelijk! We helpen je graag!

Zoek je ondersteuning bij het realiseren van jouw plannen en dromen? Bijvoorbeeld bij het vinden van mensen voor in jouw netwerk, iemand die plannen en projecten kan ontwikkelen of iemand die je op een andere manier kan helpen? Neem dan contact op met de Cultuurcoach van Roermond (Marjolein Peeters).

De gemeente Roermond hanteert daarnaast een aantal regelingen die bedoeld zijn ter ondersteuning en vernieuwing van het cultuuraanbod en/of ter bevordering van innovatieve samenwerkingen tussen verschillende domeinen. Naast gemeentelijke subsidie voor cultuur zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden waar je subsidie kan aanvragen om jouw culturele project of idee te realiseren. 

Marjolein Peeters, Cultuurcoach Roermond
marjolein.peeters@ecicultuur.nl 

Ondersteuning of hulp nodig?

Marjolein Peeters (Cultuurcoach)

Marjolein is in Roermond dé spin in het web als het gaat om onderwijs, cultuur en de wijken. Samen met culturele instellingen, muziekverenigingen, scholen, maar ook de wijkraad, jongerenwerkers of een groep vrijwilligers, kan Marjolein culturele activiteiten wegzetten in jouw stukje Roermond. Ook kan ze helpen met het vinden van financiële middelen om projecten mee te organiseren en kan ze ondersteunen bij het schrijven van subsidie-aanvragen en projectplannen. 

Haar netwerk zit vol creatievelingen uit alle disciplines. Van breakdancers tot acteurs en van kunstschilders tot drummers. Marjolein werkt veel samen met Wel.kom, Sportservice Roermond, DOEN! Midden Limburg en natuurlijk ook met haar collega's van het educatieteam bij ECI cultuurfabriek, waar ze als cultuurcoach haar werkplek heeft. Heb je dus een cultureel idee, zoek je een cultureel idee of heb je ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van plannen en dromen? Neem dan zeker eens contact op met Marjolein!
Je kunt Marjolein kennen van o.a. de volgende samenwerkingsverbanden:
•    Streetculture Roermond
•    Werkgroep Cultuur tot in de Wijk (onderdeel van het PCR) 

Subsidiemogelijkheden

Er zijn dus diversen gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden. Denk hierbij aan subsidiemogelijkheden van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, De Provincie Limburg maar ook de regelingen voor popmuziek van Pop in Limburg en sinds kort de bijdrage regeling van het Huis voor de Kunsten Limburg.

Ook zijn er zes landelijke cultuurfondsen actief binnen alle culturele disciplines: urban, architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie.

Momenteel maken de Roermondse instellingen en makers nog maar beperkt gebruik van landelijke financiële regelingen of programma’s voor de financiering van een cultuurproject. Vaak kan een (extra) bijdrage versnelling, impact en een start geven aan een project. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van subsidies of wil je meer kennis vergaren op het gebied van subsidie mogelijkheden en financiën? Zowel het Huis voor de Kunsten Limburg als Cultuur & Ondernemen kan je direct helpen! Kijk op: Dossier Cultuursubsidies - Cultuur+Ondernemen (cultuur-ondernemen.nl) en Advies en ondersteuning | Huis voor de Kunsten (hklimburg.nl) 

Hieronder staat een beknopte opsomming van fondsen en andere subsidiemogelijkheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau en de bijbehorende cultuurfondsen.

Mogelijkheden Gemeente Roermond

Subsidieregeling culturele sector Roermond

Subsidie aanvragen van de
Gemeente Roermond

Provinciale mogelijkheden

Programmeringsregeling (popmuziek)

Deze regeling is specifiek gericht op kleine podia en festivals, zoals bijvoorbeeld jongerencentra, muziekcafés of kleine pop- en cultuurpodia met een maximale bezoekerscapaciteit van 300 personen, of lokale festivals met een maximale capaciteit van 1500 personen.

Impulsregeling (popmuziek)

Met de impulsregeling ondersteunen we nieuwe, vooral kleinschalige initiatieven of activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het lokale of regionale popveld. We ondersteunen vooral projecten die gericht zijn op cultuurparticipatie, talentontwikkeling, samenwerking tussen meerdere (lokale) partijen en de uitwisseling van kennis.

Makersregeling (popmuziek)

Deze makersregeling is bedoeld voor muzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. Een muzikant (of collectief van meerdere personen) kan een aanvraag doen als de persoon (het collectief) iets wil onderzoeken, ontwikkelen en/of maken rondom een eigen muziekproject.

SamenDOOR! -(pop)muziekeducatie in het onderwijs

Het doel van de regeling is het verstrekken van een projectsubsidie voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs door het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie en door het realiseren van een samenwerking tussen een poporganisatie en een school. 

Verenigingscafé -
Huis voor de Kunsten Limburg

Landelijke mogelijkheden

Ontwikkeling voor o.a.  ZZP’ers, vergoeding van studiemogelijkheden.

Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is in de cultuursector belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling investeren we met je mee. Op deze site kun je op simpele wijze een aanvraag indienen tot medefinanciering van je ontwikkelplan.

Ontwikkeling op HR gebied voor culturele organisaties

Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken bij de professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid? En zou je advies hierover willen van een HR-adviseur? Dat is mogelijk met de HR-voucher voor de culturele en creatieve sector. 

Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Nederlands Letterenfonds

Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Fonds Cultuurparticipatie

Fonds Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur in de breedste zin. Door de focus op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs bevordert het fonds cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is. 

Het Nederlands Filmfonds

Het Nederlandse Filmfonds wil een divers en kwalitief filmaanbod stimuleren. Het richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films. Ook voor filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om zijn er mogelijkheden. 

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het fonds kent zowel regelingen waarbij eenmalig aangevraagd kan worden als structurele subsidies (zoals voor festivals en projecten).

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds kent zowel regelingen waarbij eenmalig aangevraagd kan worden als een Regeling Vierjarige Instellingssubsidie.
Dit fonds is interessant wanneer instellingen of makers het reeds aanwezige erfgoed op een nieuwe manier onder de aandacht van het publiek wil brengen (Bv. PIerre Cuypers en Joep Nicolas of de vele aanwezige monumenten en erfgoedinstellingen).

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed uit Nederland. Het fonds kent regelingen waarvoor individuele kunstenaars een aanvraag kunnen indienen, evenals regelingen bedoeld voor kunstinstellingen. Daarnaast is het Mondriaanfonds actief met een aantal fondsinitiatieven, waaronder Prix de Rome.
Dit fonds is interessant voor makers die zich sterker wil profileren of willen ontwikkelen t.a.v. beeldende kunst en of vernieuwende kunstinitiatieven. 

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required