Zoek je (extra) financiering voor je idee, project of vereniging? 

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Roermond hanteert een aantal regelingen die bedoeld zijn ter ondersteuning en vernieuwing van het cultuuraanbod en/of ter bevordering van innovatieve samenwerkingen tussen verschillende domeinen. Naast gemeentelijke subsidie voor cultuur zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden waar je subsidie kan aanvragen om jouw culturele project of idee te realiseren. Denk hierbij aan subsidiemogelijkheden van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, De Provincie Limburg maar ook de regelingen voor popmuziek van Pop in Limburg en sinds kort de bijdrage regeling van het Huis voor de Kunsten Limburg.

Ook zijn er zes landelijke cultuurfondsen actief binnen alle culturele disciplines: urban, architectuur, digitale cultuur en vormgeving, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuurparticipatie en -educatie.

Momenteel maken de Roermondse instellingen en makers nog maar beperkt gebruik van landelijke financiële regelingen of programma’s voor de financiering van een cultuurproject. Vaak kan een (extra) bijdrage versnelling, impact en een start geven aan een project.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van subsidies of wil je meer kennis vergaren op het gebied van subsidie mogelijkheden en financiën? Zowel het Huis voor de Kunsten Limburg als Cultuur & Ondernemen kan je direct helpen! Kijk op: Dossier Cultuursubsidies - Cultuur+Ondernemen (cultuur-ondernemen.nl) en Advies en ondersteuning | Huis voor de Kunsten (hklimburg.nl)

Hieronder staat een beknopte opsomming van fondsen en andere subsidiemogelijkheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau en de bijbehorende cultuurfondsen.

Mogelijkheden Gemeente Roermond

Subsidieregeling culturele sector Roermond

Subsidie aanvragen van de
Gemeente Roermond

Provinciale mogelijkheden

Landelijke mogelijkheden

Ontwikkeling voor o.a.  ZZP’ers, vergoeding van studiemogelijkheden.

Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is in de cultuursector belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en verdienvermogen. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling investeren we met je mee. Op deze site kun je op simpele wijze een aanvraag indienen tot medefinanciering van je ontwikkelplan.

Ontwikkeling op HR gebied voor culturele organisaties

Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken bij de professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid? En zou je advies hierover willen van een HR-adviseur? Dat is mogelijk met de HR-voucher voor de culturele en creatieve sector. 

Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Nederlands Letterenfonds

Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak. Daarnaast kent het fonds jaarlijks de Letterenfonds Vertaalprijs toe aan literair vertalers in het Nederlands die zich door een hoge kwaliteit van het vertaalwerk hebben onderscheiden.

Fonds Cultuurparticipatie

Fonds Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur in de breedste zin. Door de focus op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs bevordert het fonds cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is. Voor 2021-2024 zijn er drie pijlers geformuleerd: (1) Maak het grenzeloos, vernieuwen van het cultuur (leren) maken en het verbinden van makers en disciplines, (2) Vind elkaar in cultuur, verlagen van drempels voor cultuur maken en stimuleren van een eigentijdse beoefening en (3) Maakplaats voor cultuur, stimuleren van cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Er zijn binnen dit fonds veel mogelijkheden voor makers uit Roermond die zich bezighouden met urban, cultuuronderwijs, archeologie, erfgoed en verenigingen. 

Het Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds heeft als missie het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films. Ook voor filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om zijn er mogelijkheden. 

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het fonds kent zowel regelingen waarbij eenmalig aangevraagd kan worden als structurele subsidies (zoals voor festivals en projecten).
Dit fonds is interessant voor theatermakers, dansers, choreografen en/of musici die zich verder willen ontwikkelen. Het doorontwikkelen van de bestaande theater- en festivalpodia in Roermond is essentieel om de makers voldoende te kunnen dragen, ook festivals kunnen ene beroep doen op het Fonds Podiumkunsten.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds kent zowel regelingen waarbij eenmalig aangevraagd kan worden als een Regeling Vierjarige Instellingssubsidie.
Dit fonds is interessant wanneer instellingen of makers het reeds aanwezige erfgoed op een nieuwe manier onder de aandacht van het publiek wil brengen. Deze hoofdlijn is mogelijk interessant vanwege het werk van de in Roermond geboren en getogen Pierre Cuypers en Joep Nicolas en de vele aanwezige monumenten en erfgoedinstellingen. Het zou in deze hoofdlijn dan gaan om innovatieve en/of digitale manieren om bijvoorbeeld architectuur te presenteren of van een uitbreiding te voorzien.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed uit Nederland. Het fonds kent regelingen waarvoor individuele kunstenaars een aanvraag kunnen indienen, evenals regelingen bedoeld voor kunstinstellingen. Daarnaast is het Mondriaanfonds actief met een aantal fondsinitiatieven, waaronder Prix de Rome.
Dit fonds is interessant voor makers die zich sterker wil profileren of willen ontwikkelen t.a.v. beeldende kunst en of vernieuwende kunstinitiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan kunst in de openbare ruimte, het ontwikkelen van bijzondere tentoonstellingen waarin ‘verhalen uit Roermond’ worden verteld, maar ook aan de versterking van erfgoed via kunst en architectuur.

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief