Lokaal verhaal

Ernest Oosterwaal, lid en oud voorzitter van Hidden Voices

Roermond is rijk aan talent, en dat zie je terug in de aanwezigheid van de vele verenigingen in de gemeente. Van harmonie en fanfare tot dans, zang of schilderkunst, in Roermond maakt iedereen cultuur. Daarom deze keer in gesprek met Ernest Oosterwaal, lid en oud-voorzitter van Popkoor Hidden Voices in Roermond.  

Hidden Voices is opgericht in 1990 en bestaat dus al ruim dertig jaar. Wat is de kracht van dit koor volgens jou?
Bij ons geldt: iedereen kan zingen! Onze leden hoeven niet de beste zangers of zangeressen te zijn, maar het gaat vooral om ‘durven’. Durf jezelf te laten zien en horen. Daarnaast hebben we een uniek repertoire, namelijk popmuziek. Dat is een hele bewuste keuze omdat er al genoeg andere koren zijn met meer klassiek repertoire of kerklieden. Dat maakt ons koor heel erg eigentijds. Verder werken we altijd ergens naartoe doordat we, naast losse concerten op gelegenheden, verschillende programmaseries hebben. We zingen 4 tot 6 stemmen meerstemmig. Mooier kan het niet met 6 hoge sopranen, 4 mezzo sopranen en 4 hoge alten en 6 lage alten, 6 tenoren en 4 bassen, we hebben een goede balans en genoeg volume als koor. Onze dirigent Wim Reijnders is bijna 40 jaar werkzaam geweest als ‘muziekmeester’ in het onderwijs, een schat aan ervaring dus. We zijn als koor professioneel maar de sfeer is nog altijd heel persoonlijk.

De samenstelling van ons koor is daardoor erg divers, veertigers, vijftigers, 60+, van alles wat! In de statuten staat vermeld dat we een jongerenkoor zijn, maar dat zijn we allang niet meer. Jongere generaties willen zich veelal niet meer binden aan een vereniging, maar liever aan alles snuffelen en verschillende projecten proberen. We repeteren in de Schuur in Merum waar we 1 keer per week zingen. En we kunnen weer meer optreden! Ook samen met andere koren. We hebben daarnaast een regionale functie, o.a. door de samenwerking met het Korenpunt waarin we goed overleg voeren met andere koren.

Kun je een voorbeeld noemen waar jouw zanghart sneller van gaat slaan?
Verschillende dingen waar ik dan aan denk. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met een student van de Herman Brood Academie. Hij kwam bij ons terecht om zijn afstudeerproject te doen en dat pakte van beide kanten heel goed uit. Een leuke afwisseling waardoor je als koor ook weer nieuwe dingen leert! Ook krijgen we veel energie van combinaties die we maken met andere koren. Bijvoorbeeld vóór corona met het nummer Halleluja van Leonard Cohen, samen met Sheeba Sumayya De technicus van de ECI was helemaal onder de indruk. Dat was een mooi compliment voor ons koor.

Wat vind je van het huidige cultuuraanbod in Roermond?
De verenigingen mogen zich best wel wat meer laten zien. Gelukkig beseffen verenigingen dat steeds meer. Ook Hidden Voices heeft jarenlang op het kantelpunt geleefd qua voortbestaan. We zoeken voor onze concerten ook steeds meer locaties op waar veel bezoekers op af komen, zoals de ECI en Het Witte Kerkje. Al onze concerten vóór corona zaten stampvol. Daarnaast laten wij ons ook op niet culturele plekken horen zoals met het “oliebollenconcert” bij bakkerij Hannen, vooral om de Hertenaren attent te maken op ons bestaan.

Als ik kijk naar cultuur in Roermond, vind ik dat wel spannend met het nieuwe college. Er is een beperkt cultuurbudget en tja, waar kies je dan voor? Wij zullen ons nadrukkelijk manifesteren om in aanmerking te blijven komen voor subsidie. Wij zetten kwaliteit en creativiteit in om ook in de toekomst “in the picture” te blijven. Ik ben erg positief over aansluiting bij een Volwassenenfonds waarmee mensen met cultuur in aanraking worden gebracht wiens portemonnee dat niet altijd toelaten. Zo ontstaat er meer kleur in het cultuuraanbod.

Belangrijk is dat er constant gestreefd dient te worden naar kwaliteit bij culturele instellingen. Gezelligheid is belangrijk en ook leuk en is ook een doel op zich naast het hoofddoel van kwaliteit op cultuur gebied. Ook met ons koor blijven we de focus leggen op kwaliteit, maar wel met een gezellige nazit, al is die na corona nog niet terug als van ouds.

Wat hoop je met het koor te bereiken?
Ik hoop dat mensen ons blijven vragen om ergens te komen optreden. En dat er dan pers aanwezig is die positief over ons schrijft en dat bezoekers overtuigd zijn van onze kwaliteit. Want dat is tenslotte waar we het voor doen: het publiek!

Inspiratie gekregen?

Hieronder de cultuurmakers waar je contact mee kunt opnemen

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required